Ouder heeft toestemming van ex-partner nodig om alleen met kind te reizen

SAMENVATTING
Elke zomervakantie gebeurt het weer; ouders die alleen met een minderjarig kind reizen en zich op het vliegveld pas realiseren dat ze hier toestemming van hun ex-partner voor nodig hebben. Op vliegvelden wordt de laatste jaren strenger gecontroleerd of de begeleidende ouder ook daadwerkelijk het gezag over het kind heeft. Als de ouder dat niet kan aantonen middels een toestemmingsformulier, wordt nader onderzoek gedaan. En dan kan het zomaar eens zijn dat ouder en kind hun vlucht missen.

Controle op het vliegveld
De Koninklijke Marechaussee controleert alleenreizende ouders met een minderjarig kind om internationale kinderontvoeringen op te sporen. Dit doet zij op elke intercontinentale vliegreis en incidenteel op vliegreizen binnen Europa. Als u alleen reist met een kind tot 18 jaar dient u toestemming van uw ex-partner te hebben als hij of zij (gezamenlijk) ouderlijk gezag heeft. Heeft u deze toestemming niet, dan bent u aansprakelijk voor onttrekking aan het ouderlijk gezag en kunt u worden beschuldigd van internationale kinderontvoering.

Wanneer heeft u toestemming nodig?
Als u als ouder alleen met een kind reist, dient u toestemming te hebben van uw ex-partner. Tenminste, als u met uw ex-partner gezamenlijk ouderlijk gezag over het kind heeft. Uw ex-partner dient schriftelijk akkoord te zijn met de uitreis. In het geval dat u alleen ouderlijk gezag over het kind heeft – het zogeheten eenhoofdig gezag – of in het geval dat uw (ex)partner is overleden, heeft u geen toestemming nodig maar aanvullende documenten om te tonen dat u daadwerkelijk gezag over het kind heeft. En wat vaak vergeten wordt: ook als uw kind op vakantie gaat met opa, oma of zelfs een ouder van een vriendje, dan dient toestemming te worden verleend.

Toestemmingsformulier
Deze toestemming wordt verleend door per kind een ingevuld ‘Formulier toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland’ mee te nemen. Dit formulier dient getekend te worden door de ouderlijk gezaghebbende ex-partner en dient tevens te worden voorzien van een kopie van het legitimatiebewijs van uw ex-partner. Ook dient er een internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop de oudergegevens vermeld te worden meegenomen. Bekijk hier per situatie welke aanvullende documenten zijn vereist.

Reistoestemming op orde
In de praktijk levert het geven van toestemming voor vakanties vaker dan nodig geschillen op tussen ouders. Het kan een bron van nieuwe conflicten vormen of olie op het vuur gooien bij ouders die geen goed contact hebben. Het is daarom raadzaam om de reistoestemming van uw kind bijtijds op orde te maken. Bespreek de uitreis ruim voor de vakantie met uw ex-partner om last-minute stress op het vliegveld te voorkomen.

Meer informatie en beeldmateriaal vindt u in onze online press room.